Samostatný odborný referent v oddelení usmerňovania investičnej činnosti

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. pripravuje a vypracováva záväzné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania a pri legalizácii stavieb v zmysle ustanovení stavebného zákona (§ 140b zákona č. 50/196 Zb. v znení neskorších predpisov)
2. pripravuje a vypracováva stanoviská k investičným zámerom hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania
3. vypracováva územnoplánovacie informácie
4. prípravuje odpovede na žiadosti podané podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám,
5. prípravuje podklady pre stanoviská k petíciám a sťažnostiam
6. prešetruje vecný obsah interpelácií poslancov, vypracováva návrhy odpovedí, vrátane návrhov na riešenie, zodpovedá za úplnosť podávaných informácií
7. spolupracuje s oddelením informatiky pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť a včasné spracovanie údajov,
8. v rozsahu podľa pokynov vedúceho oddelenia spolupracuje s inými oddeleniami magistrátu zaoberajúcimi sa oblasťou územného plánovania,
9. metodicky usmerňuje zamestnancov odd. servis pre občana
10. komunikuje s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia a podľa pokynov vedúceho oddelenia,
11. vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov vedúceho a riaditeľa.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR v OUIC - neotvárať“, najneskôr do 02.01.2018 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

architektúra a územné plánovanie; stavebná fakulta

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor architektúra a územné plánovanie, stavebná fakulta
2. prax výhodou
3. odborná prax v samospráve výhodou
4. znalosť územného plánu výhodou
5. ovládanie PC (Microsoft Excel, Word) na užívateľskej úrovni
6. bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť verejne prezentovať
7. znalosť cudzieho jazyka vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3263087   Dátum zverejnenia: 7.12.2017