Samostatný odborný referent v oddelení usmerňovania investičnej činnosti

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. pripravuje a vypracováva záväzné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania a pri legalizácii stavieb v zmysle ustanovení stavebného zákona (§ 140b zákona č. 50/196 Zb. v znení neskorších predpisov)
2. pripravuje a vypracováva stanoviská k investičným zámerom hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania
3. vypracováva územnoplánovacie informácie
4. prípravuje odpovede na žiadosti podané podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám,
5. prípravuje podklady pre stanoviská k petíciám a sťažnostiam
6. prešetruje vecný obsah interpelácií poslancov, vypracováva návrhy odpovedí, vrátane návrhov na riešenie, zodpovedá za úplnosť podávaných informácií
7. spolupracuje s oddelením informatiky pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť a včasné spracovanie údajov,
8. v rozsahu podľa pokynov vedúceho oddelenia spolupracuje s inými oddeleniami magistrátu zaoberajúcimi sa oblasťou územného plánovania,
9. metodicky usmerňuje zamestnancov odd. servis pre občana
10. komunikuje s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia a podľa pokynov vedúceho oddelenia,
11. vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov vedúceho a riaditeľa.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR v OUIC - neotvárať“, najneskôr do 02.01.2018 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

architektúra a územné plánovanie; stavebná fakulta

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor architektúra a územné plánovanie, stavebná fakulta
2. prax výhodou
3. odborná prax v samospráve výhodou
4. znalosť územného plánu výhodou
5. ovládanie PC (Microsoft Excel, Word) na užívateľskej úrovni
6. bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť verejne prezentovať
7. znalosť cudzieho jazyka vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3263087   Dátum zverejnenia: 7.12.2017   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou