Vedúci oddelenia usmerňovania investičnej činnosti

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. komplexné riadenie a koordinácia činnosti oddelenia územného rozvoja mesta,
2. usmerňovanie územného rozvoja, kontrola a koordinácia prípravy záväzných stanovísk k investičným zámerom hlavného mesta SR Bratislavy, kontrola a koordinácia prípravy územnoplánovacích informácií hlavného mesta SR Bratislavy,
3. príprava záväzných stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania a pri dodatočnej legalizácii stavieb v zmysle ustanovení stavebného zákona (§ 140 b zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov),
4. prešetrovanie vecného obsahu interpelácii poslancov, vypracováva návrhy odpovedí, vrátene návrhov na riešenie, zodpovedá za úplnosť podávaných informácií,
5. komunikácia s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia,
6. konzultačná činnosť v oblasti svojho pôsobenia,
7. spolupráca pri tvorbe a napĺňaní GIS územného plánu,
8. spolupráca pri tvorbe metodík v oblasti územného plánovania.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Písomná koncepcia výkonu funkcie cca 3 strany.
5. Výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – vedúci OUIC - neotvárať“, najneskôr do 02.01.2018 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

architektúra

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor architektúra.
2. Odborná prax minimálne 3 roky, prax v projekcii alebo v samospráve výhodou.
3. Riadiaca prax minimálne 3 roky.
4. Znalosť územného plánu výhodou.
5. Skúška odbornej spôsobilosti pre pracovníkov stavebných úradov výhodou.
6. Bezúhonnosť.
7. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.
8. Ovládanie PC na používateľskej úrovni. (Microsoft Office).
9. Znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3263079   Dátum zverejnenia: 7.12.2017   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou