Archivár v predarchívnej starostlivosti

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Dohľad nad správou registratúry pôvodcov registratúr, ktoré vznikli z činnosti mesta Bratislavy, jeho mestských častí, nimi zriadených a založených právnických osôb
2. Vedenie evidencie pôvodcov registratúr
3. Príprava vyraďovacieho konania a preberanie dokumentov

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – archivár v predarchívnej starostlivosti - neotvárať“, najneskôr do 19.10.2016 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu sa nachádza na www.bratislava.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

archivníctvo

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na archívnictvo
2. 5 ročná prax v oblasti archívnictva
3. Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov (s dôrazom na zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v najnovšom znení, vyhlášku MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, z. o účtovníctve, daňové zákony, z. o ochrane osobných údajov, z. o slobodnom prístupe k informáciám)
4. Práca s PC

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 2751054   Dátum zverejnenia: 5.10.2016