Odborný pracovník NSSDR Fortunáčik

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2017
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov, vyhľadáva klientov a prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Informácie o výberovom konaní

CELÉ ZNENIE INZERÁTU A VŠETKY PODMIENKY SÚ UVEDENÉ NA STRÁNKE www.bratislava.sk.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1. Obálku označte „Výberové konanie – odborný garant – FORTUNÁČIK - neotvárať“. Žiadosti posielajte na uvedenú adresu do 13.12.2016.

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass;
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax;
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval;
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa
2. znalosť slovenského jazyka (C1)
3. znalosť jazyka cieľovej skupiny
4. práca s PC na užívateľskej úravni (Word, Excel, PowerPoint)
5. znalosť konkrétnej komunity
6. empatia, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť kooperácie, motivácia pre prácu, schopnosť riešiť konflikty,...
7. Bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 2741010   Dátum zverejnenia: 30.11.2016