Odborný garant NSSDR Fortunáčik

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2017
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborne riadi vykonávanie činností v KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR,
aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie Štandardov KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR. Spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciám i a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb. Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Informácie o výberovom konaní

CELÉ ZNENIE INZERÁTU A VŠETKY PODMIENKY SÚ UVEDENÉ NA STRÁNKE www.bratislava.sk.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1. Obálku označte „Výberové konanie – odborný garant – FORTUNÁČIK - neotvárať“. Žiadosti posielajte na uvedenú adresu do 01.08.2017.

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass;
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax;
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval;
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa
2. znalosť slovenského jazyka (C1)
3. znalosť jazyka cieľovej skupiny
4. práca s PC na užívateľskej úravni (Word, Excel, PowerPoint)
5. znalosť konkrétnej komunity
6. empatia, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť kooperácie, motivácia pre prácu, schopnosť riešiť konflikty,...
7. Bezúhonnosť.
8. 3 roky odbornej praxe.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 2739355   Dátum zverejnenia: 18.7.2017