Charakteristika spoločnosti

Firma pracuje v oblasti zábavného priemyslu.