Charakteristika spoločnosti

rozmnožovací chov hydiny a produkcia jednodňových kurčiat