Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje Apollo Hotel ****
Dulovom nám. v Bratislave.