Charakteristika spoločnosti

Projekčná a realizačná činnosť v stavebníctve, oblasť: vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie (HVAC).