Charakteristika spoločnosti

Projekčná a realizačná činnosť v stavebníctve, oblasť: vzduchotechnika a klimatizácia.