Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť M-LOGISTIC s.r.o. pôsobí na trhu 15 rokov. Vzhľadom na zvýšenie obchodných aktivít neustále rozširuje portfólio spokojných zákazníkov doma aj v zahraničí - z výrobného a obchodného segmentu. Všetky služby vykonáva pod manažérskym systémom kvality, profesionálne a na najvyššej úrovni. Služby našim zákazníkom realizujeme železničnou, cestnou a námornou prepravou. Našou silnou stránkou je spoľahlivý a odborný tým našich stabilných zamestnancov.