Charakteristika spoločnosti

Dopravná spoločnosť zaoberajúca sa najmä kuriérskymi službami.