Charakteristika spoločnosti

spoločnosť zaoberajúca sa zberom a recykláciou batérií a akumulátorov, výrobou neželezných kovov