Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť M-Chemicals s.r.o. Bratislava bola založená v roku 1996. Zameraním spoločnosti je nákup, predaj a distribúcia chemických surovín a produktov. Našou snahou je zabezpečiť dlhodobú a serióznu spoluprácu s dodávateľmi a odberateľmi na základe vzájomnej výhodnosti. Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, efektivita a ústretovosť sú hlavné atribúty činnosti spoločnosti.