Charakteristika spoločnosti

Klember a spol s r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou výrobkov Bercoff Klember.