Charakteristika spoločnosti

KLEMBER a SPOL, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou výrobkov Bercoff Klember.