Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť M&B Logistic s.r.o. sa už 24-ty rok zaoberá zabezpečovaním komplexnej prepravy tovaru z miesta odoslania do miesta určenia.
Dopravné služby poskytujeme exportne aj importne v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Realizujeme prepravy rôzneho druhu tovaru, váhy a objemu, od 0 do 24 ton, celokamiónovo, v prípade požiadavky jednosmerne spôsobom vyťažovania, pri menších zásielkach formou dokládok.
Našou úlohou je prepraviť tovar bezpečne, v správnom čase, na správne miesto, v požadovanej kvalite a za zodpovedajúcu cenu.
Naša spoločnosť si vďaka svojej dlhoročnej pôsobnosti a bohatým skúsenostiam vybudovala stabilné a pevné miesto na dopravnom – špedičnom trhu. Má prehľad o situácii v doprave a dokáže flexibilne reagovať na požiadavky klienta a pri zabezpečovaní prepráv mu poskytnúť optimálne riešenia prepravných, cenových a relačných podmienok.

Ponuky práce: M&B LOGISTICS, s.r.o.

1 - 1 z 1