Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá výrobou sladu hlavne pre zahraničných
odberateľov.