Charakteristika spoločnosti

Výroba interiérových krbov a zváraných konštrukcií.