Charakteristika spoločnosti

Výhradné zastúpenie zahraničných výrobcov voľno predajných prípravkov a zdravotníckych pomôcok.