Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná reklamná firma pôsobiaca 25 rokov v oblasti kultúry.
www.kulturavmeste.sk