Charakteristika spoločnosti

Výroba komponentov na báze dreva