Charakteristika spoločnosti

Akciová spoločnosť je holdingom s kapitálovou účasťou vo viacerých oblastiach slovenského hospodárstva. Holding si vytvoril stabilitu a vlastné finančné zázemie najmä vďaka schopnosti rýchlo reagovať na požiadavky meniaceho sa trhu, dobrom rozložení portfólia svojich aktivít.
· Finančné služby v oblasti úverového financovania
· Finančné služby v oblasti spotrebiteľských úverov a splátkového predaja
· Investičná výstavba a reality
· Energetika, strojárska výroba a ekologické spracovanie odpadov