Charakteristika spoločnosti

Výrobnoobchodná spoločnosť v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu osobných ochranných pracovných pomôcok