Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa dopravou a čerpaním betónu, predájom betónu, opravou nákladných vozidiel, servisom betonárni