Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa dopravou a čerpaním betónu, opravou nákladných vozidiel, servisom betonárni