LOWA PRODUCTION s. r. o.
Spoločnosť bola založená v roku 1992 a na slovenskom trhu s celkovým počtom zamestnancov 1700 pôsobí viac ako 30 rokov. Sme súčasťou Tecnica Group, ktorá je známa svojimi inovatívnymi a vysoko kvalitnými produktmi, najmä v lyžiarskom a outdoorovom priemysle. Spoločnosť získala množstvo ocenení za svoj dizajn a technológie a má silné zastúpenie na medzinárodných trhoch. Tecnica Group sa zaviazala k udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti a zaviedla niekoľko iniciatív na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie miestnych komunít.

FB: https://www.facebook.com/LOWA-Production-s-r-o-106245258122546

Tecnica Group was established in 1992 and has been operating in the Slovak market with a total number of 1,700 employees for more than 30 years. We are part of Tecnica Group, which is known for its innovative and high quality products, particularly in the skiing and outdoor industry. The company has won numerous awards for its design and technologies, and has strong representation in international markets. Tecnica Group has committed to sustainability and social responsibility, and has implemented several initiatives to reduce its impact on the local communities' environment.

Aktuálne ponuky práce

1 - 5

Ponuky práce e-mailom

Buďte medzi prvými, ktorí sa dozvedia o nových pracovných ponukách spoločnosti LOWA PRODUCTION s. r. o.
Ponuky spoločnosti e-mailom

Kontakt spoločnosti

Továrenská 10, 956 18 Bošany
LOWA PRODUCTION s. r. o.
Továrenská 10, 956 18 Bošany
Web: shorturl.at/hiDHI