Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním ekologických čistiarní odevov a textilných výrobkov v obchodných centrách na Slovensku.