Charakteristika spoločnosti

Sme ekologický poľnohospodársky podnik zaoberajúci sa BIO rastlinnou výrobou.