Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť LOM ONDAVA s.r.o. pôsobí na slovenskom a českom trhu už od roku 1994. V súčastnosti pôsobíme okrem Slovenska, Česka aj na nemeckom trhu. Od svojho vzniku prešla naša spoločnosť rôznými formami transformácie až do dnešného stavu. V roku 2019 k zlúčeniu 2 našich spoločností, ktoré sa primárne zaoberali stavebnou činnosťou a prevádzkovaním kameňolomu.