Sme Auto Kelly, významný importér a distribútor automobilových náhradných dielov, autopotrieb a  autopríslušenstva. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997 ako dcérska spoločnosť českého Auto Kelly, a.s. Viac sa o nás dozviete TU.

Koordinátor implementácie ERP pre oblasť financií

ČÍM SA BUDETE ZAOBERAŤ:
V prvej fáze to bude najmä:
 • Popisom a analýzou finančných procesov s cieľom umožniť úspešný prechod na nový ERP systém ORACLE
 • Koordinovanie celého procesu v rámci tímu finančného oddelenia, plánovanie jednotlivých etáp, sledovanie plnenia cieľov
 • Extrahovanie údajov z finančných systémov
 • Podporou tímu pre konverziu dát
 • Zastrešiť mapovanie procesov v existujúcom systéme a identifikáciou oblastí na zlepšenie a riešenie problémov v spolupráci s finančným a účtovným oddelením.
 • Podporou a vykonávaním testovania nových obchodných procesov a postupov podporovaných systémom Oracle pred prechodom
 • Pomáhať s požiadavkami na zosúladenie nového ERP systému spolu s ostatnými členmi projektu v LKQ Europe
 • Zaistením presných a zdieľaných informácií s ostatnými členmi tímu, vrátane organizácie školiaceho procesu aj pre nových členov tímu
V druhej fáze to bude najmä:
 • Podpora prenosu vedomostí a zručností o novom systéme kolegom zo strednej a východnej Európy a pôsobiť ako kľúčový používateľ
 • Podieľanie sa na preskúmaní a doladení požiadaviek obchodnej dokumentácie
 • Vybudovanie a zdokumentovanie špecifického testovacieho scenára pre región CEE
 • Riadenie integrácie systému a testovanie užívateľského prostredia
 • Budete vypracovávať európske vzorové príručky – príručky pre osobitný postup CEE
 • Pomoc pri vývoji špecifického školiaceho materiálu CEE
 • Poskytovanie školení kolegom v príslušnej obchodnej oblasti
 • Vedenie CEE kolegov počas testovacieho a školiaceho obdobia
 • Poskytovanie podpory kolegom v príslušnej oblasti v období GoLive
POKIAĽ O VÁS PLATÍ, ŽE:
 • Oceníte malú zmenu vo svojej kariére bez toho, že opustíte doterajšiu oblasť, naopak rozšírite svoju odbornosť a skúsenosti vďaka novej náplni práce.
 • Chcete uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti z pozícií ako hlavný účtovník, alebo finančný controller aj v rámci inej agendy než je spracovanie účtovníctva a reportingu.
 • Vás baví prekladať zložité a neúplné informácie do úspešného konca a komunikovať ich s finančným tímom a projektovým managementom
 • Máte silné schopnosti v oblasti účtovnej /finančnej analýzy, spisovania procesov aj v anglickom jazyku (štandardy GAAP v USA sú výhodou)
 • Máte veľmi dobrý time management a plánovanie úloh
 • Ste tímový hráč s motiváciou na samostatné plnenie úloh
 • Ste ochotný naučiť sa nové koncepty a rozširovať si vlastnú oblasť zodpovednosti
 • Ste ochotný cestovať v rámci Európy (samozrejme keď to dovolí situácia vzhľadom na Covid-19) – až v druhej fáze projektu
 • Ovládate balík Microsoft Office na veľmi pokročilej úrovni (najmä Excel, Word, Powerpoint...)
 • Ak máte skúsenosť so systém ORACLE a HELIOS – považované za výhodu
ČO PRÁCOU V LKQ SK ZÍSKATE?
 • Možnosť sebarealizácie a participovanie na európskom projekte implementácie nového ERP systému
 • Možnosť osobnostne rásť, dosahovať pracovné úspechy, spoznávať nové business procesy v rôznych krajinách a zdokonaľovať sa
 • Zázemie v stabilnej, medzinárodnej a prosperujúcej spoločnosti
 • Využitie znalostí, skúseností a zdokonalenie fungovania oddelenia, procesov
 • Aktívne využívanie ANJ na dennej báze
 • Podieľanie sa na rozvoji našej spoločnosti
 • Základnú zložku mzdy 1500€ brutto + variabilnú zložku v závislosti od Vašich skúseností, zručností a jednotlivých fáz projektu
Informácie o výberovom konaní
Odpovedali ste na všetko "ÁNO"? Potom je táto pozícia stvorená pre Vás a skvele zapadnete do nášho projektového tímu.
Kontakt

LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava


Odpovedať Späť na výpis pozícií
ID: 4026204  Dátum zverejnenia: 29.1.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac