Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje koncept závodného stravovania a catering pre firemné eventy.