Charakteristika spoločnosti

Práčovňa pre hotely, penziony a obyvateľov