Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním najmä na obchodné, občianske a rodinné právo.