Charakteristika spoločnosti

Každá budova si zaslúži bezbariérovosť, aby sa v nej mohli slobodne pohybovať všetci bez ohľadu na ich súčasný zdravotný stav, či stupeň mobility, pre ktorý sa schodisko stáva častokrát prekážkou. V spoločnosti Liftega je našim poslaním, aby všetky naše riešenia poskytovali tie najvhodnejšie východiská pohybu ľudí v budovách.
Naša činnosť sa však nekončí nainštalovaním konkrétneho zariadenia. Naďalej poskytujeme technickú podporu a servis pre dlhodobé spoľahlivé fungovanie našich zariadení ako aj pravidelné prehliadky.