Referent/ka oddelenia Facility management

• minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru,
• znalosť nemeckého alebo anglického jazyka na mierne pokročilej úrovni,
• znalosť vyhlášok vzťahujúcich sa k pravidelným servisom a prehliadkam,
• pozícia vhodná pre absolventov,
• počítačové znalosti - MS Word, Excel, PowerPoint na užívateľskej úrovni,
• samostatnosť,
• flexibilita,
• zodpovednosť,
• komunikatívnosť,
• vodičský preukaz sk. B.

• kontrola pravidelných zrealizovaných revízií,
• realizovanie výberových konaní na dodávateľa pre služby FM,
• archivácia revízií,
• vedenie si agendy súvisiacej s revíziami a pravidelnými činnosťami,
• zabezpečovanie odstraňovania zistených závad z revízií,
• sledovanie legislatívy súvisiacej s revíznymi činnosťami,
• podpora pri zabezpečovaní systémových procesov k uskutočňovaniu opráv, údržby a ostatných opatrení všetkých zverených nehnuteľností,
• príprava a spolupráca pri dojednávaní zmlúv s poskytovateľmi služieb,
• dodržiavanie zmluvných termínov,
• podpora pri definícii a optimalizácii procesov (poruchy, splnomocnenia, inventár manažment, deratizácia, čistenia, atď.),
• podpora pri organizácii a priebehu opráv, údržby, čistení,
• spolupráca pri presadzovaní opatrení k optimalizácii nákladov,
• podpora pri kvalifikovanom zaškolení nových zamestnancov centrály ako aj logistického centra,
• spolupráca pri zhotovovaní konceptu pravidelných školení,
• podpora starostlivosti o regionálny úsek nehnuteľností na tému Facility management.
• stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
• atraktívne finančné ohodnotenie,
• prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve,
• rovnaká mzda pre mužov a ženy,
• pracovný pomer na dobu neurčitú,
• 1-krát do týždňa možnosť práce z domu,
• príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
• prepracovaný systém zaškolenia metódou "Learning-by-doing",
• prepracovaný systém školení na ďalšie vzdelávanie,
• možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
• každá odpracovaná minúta zaplatená,
• dovolenka nad rámec zákona,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• sabbatical – dlhodobé neplatené voľno,
• karta Ticket Restaurant 3,80 € / deň,
• darčekové poukážky v hodnote 160 €,
• narodeninový darček,
• vitamínový balíček, deň zdravia,
• vianočný večierok a letná akcia,
• letný tábor pre deti,
• firemné jubileum.

Nevyhnutnou súčasťou tvojej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu.
Viac o kariérnych možnostiach v našej spoločnosti:
kariera.lidl.sk
ID: 3245279   Dátum zverejnenia: 9.2.2018