Vedúci / vedúca oddelenia rozvoja a vzdelávania zamestnancov

• ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti ľudských zdrojov / andragogiky / psychológie výhodou,
• znalosť nemeckého jazyka aktívne slovom aj písmom,
• skúsenosti na obdobnej pozícii vo väčšej spoločnosti minimálne 2 roky,
• počítačové znalosti - MS Word, Excel, PowerPoint na užívateľskej úrovni,
• zodpovednosť a systematickosť,
• prezentačné schopnosti,
• presnosť a precíznosť,
• vyjednávacie schopnosti,
• skúsenosti s vedením ľudí,
• schopnosť zostaviť dobrý tím a motivovať ho k spoločným úspechom,
• vysoké pracovné nasadenie,
• flexibilita,
• dobrý time management,
• ochota učiť sa,
• orientácia na výsledky,
• schopnosť empatie,
• proaktívny a pragmatický prístup k riešeniu úloh,
• schopnosť riešiť konfliktné situácie a pracovať pod tlakom,
• vodičský preukaz sk. B.
• odborná organizácia a plánovanie personálnych potrieb so súhlasom nadriadeného,
• vytvorenie vhodných rámcových podmienok (organizačných, technických, priestorových, personálnych) na zabezpečenie plnenia úloh a včasného ekonomicky efektívneho dosahovania cieľov,
• vedenie zamestnancov v zmysle nových zásad vedenia,
• podpora cieleného, odborného a personálneho ďalšieho rozvoja zamestnancov.

Zapracovanie / ďalšie vzdelávanie:

• vedenie a podpora ďalšieho vzdelávania na logistických centrách,
• podpora, poradenstvo a odborná starostlivosť o vedúcich vzdelávania na logistických centrách,
• zodpovednosť za koordináciu zapracovávania a starostlivosť o podklady (plány zapracovania),
• vývoj a realizácia konceptov zapracovávania nových zamestnancov, vytváranie príručiek,
• vývoj a realizácia konceptov školenia (prijímací proces, filozofia spoločnosti),
• zodpovednosť za vytváranie a aktualizáciu školiacich materiálov,
• výber a spolupráca s externými školiteľmi.

Rozvoj:

• realizácia národných a medzinárodných konceptov rozvoja,
• starostlivosť a organizačná podpora zamestnancov zúčastňujúcich sa výmenných programov a medzinárodných programov rozvoja,
• starostlivosť a ďalší vývoj konceptov personálneho rozvoja, ako napr. modely kariérneho rastu, systémy hodnotenia.

Ostatné:

• kontrola vzdelávania a vyhodnotenie vzdelávacích opatrení,
• rozvoj a zabezpečenie hodnotenia potenciálu a ďalšieho rozvoja,
• podpora odborných oddelení pri realizácií nových zásad vedenia,
• práca na projektoch.
• stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
• atraktívne finančné ohodnotenie,
• prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve,
• rovnaká mzda pre mužov a ženy,
• pracovný pomer na dobu určitú - zástup počas materskej dovolenky,
• služobné vozidlo aj na súkromné účely,
• práca v home office,
• príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
• prepracovaný systém zaškolenia metódou "Learning-by-doing",
• prepracovaný systém školení na ďalšie vzdelávanie,
• možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
• preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní počas 3 mesiacov v partnerských hoteloch,
• dovolenka nad rámec zákona,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• očný lekár,
• sabbatical - dlhodobé neplatené voľno,
• stravné lístky v hodnote 3,80 €,
• darčekové poukážky v hodnote 160 €,
• narodeninový darček,
• vitamínový balíček, deň zdravia,
• vianočný večierok a letná akcia,
• letný tábor pre deti,
• firemné jubileum.

Nevyhnutnou súčasťou tvojej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu.
Viac o kariérnych možnostiach v našej spoločnosti:
kariera.lidl.sk
ID: 2794850   Dátum zverejnenia: 8.12.2016