Kontrolór / kontrolórka

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na účtovníctvo, financie, kontroling,
• znalosť nemeckého jazyka aktívne slovom aj písmom,
• počítačové znalosti - MS Word, Excel, PowerPoint na užívateľskej úrovni,
• prax na obdobnej pozícii výhodou,
• orientácia v ekonomických súvislostiach,
• analytické myslenie,
• systematický prístup k riešeniu úloh,
• precíznosť,
• spoľahlivosť,
• zodpovednosť.

• podpora vedenia spoločnosti pri ročnom plánovaní,
• včasné spracovanie jednotlivých plánovacích podkladov odborných oddelení,
• mesačná príprava výsledkových prezentácií,
• mesačné porovnanie plánovaných / predchádzajúcich, reálnych personálnych a vecných nákladov ako aj relevantných ukazovateľov,
• identifikácia a analýza odchýlok, uvedenie dôvodov,
• podpora odborných oddelení prostredníctvom vypracovania analýz,
• dodržiavanie zavedených opatrení,
• export, starostlivosť a aktualizácia dát,
• vytváranie, vývoj a zaistenie znalostí procesov,
• koordinačná funkcia pre odborné oddelenia,
• aktívna spolupráca pri ďalšom vývoji stávajúcich kontrolingových nástrojov a modulov,
• samostatné plánovanie a realizácia prípadne podpora medzinárodných a národných projektov,
• využívanie aktuálnych informačných zdrojov,
• odborné zapracovanie nových kolegov.
• stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
• atraktívne finančné ohodnotenie,
• prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve,
• rovnaká mzda pre mužov a ženy,
• pracovný pomer na dobu neurčitú,
• práca v home office,
• príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
• prepracovaný systém zaškolenia metódou "Learning-by-doing",
• prepracovaný systém školení na ďalšie vzdelávanie,
• možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
• preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní počas 3 mesiacov v partnerských hoteloch,
• dovolenka nad rámec zákona,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• očný lekár,
• sabbatical – dlhodobé neplatené voľno,
• stravné lístky v hodnote 3,80 €,
• darčekové poukážky v hodnote 160 €,
• narodeninový darček,
• vitamínový balíček, deň zdravia,
• vianočný večierok a letná akcia,
• letný tábor pre deti,
• firemné jubileum.

Nevyhnutnou súčasťou Vašej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu.
Viac o kariérnych možnostiach v našej spoločnosti:
kariera.lidl.sk
ID: 2719222   Dátum zverejnenia: 3.11.2016