Personalista / personalistka logistického centra - 20 hod./týžd., Sereď

• ukončené stredoškolské vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie alebo 2 ročná prax v personálnej oblasti prípadne 2 ročná prax v administratíve,
• počítačové znalosti – MS Excel, Word na užívateľskej úrovni,
• samostatnosť, precíznosť a dochvíľnosť pri plnení pracovných úloh,
• dobrý time managment,
• schopnosť pracovať pod stresom a v časovej tiesni,
• schopnosť tímovej práce,
• časová flexibilita,
• organizácia práce na výbornej úrovni,
• výborné komunikačné a prezentačné schopnosti,
• znalosť zákonníka práce alebo pracovného práva výhodou.
• organizácia, príprava a podpora náborových aktivít (inzercia / účasť na pracovných veľtrhoch),
• spracovanie žiadostí uchádzačov o zamestnanie (správa databanky uchádzačov),
• zodpovednosť za personálnu administratívu súvisiacu so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie (korešpondencia, telefonáty, zodpovedanie na otázky uchádzačov),
• predvýber uchádzačov o zamestnanie (životopisov) podľa vopred stanovených kritérií (profilov),
• výber vhodných náborových kanálov,
• príprava pracovných zmlúv a zodpovednosť za kontrolu úplnosti personálnych podkladov,
• zabezpečenie jednotných formulárov,
• zabezpečovanie brigádnických služieb pre logistické centrum a predajne,
• vyhotovenie certifikátov / osvedčení,
• zodpovednosť za korešpondenciu týkajúcu sa disciplinárnych opatrení,
• kontrola cestovných nákladov logistického centra a predajní,
• zabezpečenie kontroly a kompletnosti formulárov týkajúcich sa pracovného času (korektúr, kontrola značenie dochádzky),
• zber, spracovanie a prenos všetkých personálnych a mzdových dát na personálne oddelenie centrály spoločnosti,
• príjem, spracovanie a distribúcia personálnych podkladov zamestnancov,
• administrácia prístupových kariet,
• zodpovednosť za spracovanie personálnej korešpondencie medzi predajňami – logistickým centrom – personálnym oddelením centrály,
• starostlivosť a spravovanie systémov zaznamenávajúcich dochádzku,
• v prípade potreby možnosť prebrať administratívne činnosti vedúceho vzdelávania alebo dôverníka.
• stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
• atraktívne finančné ohodnotenie,
• prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve
• rovnaká mzda pre mužov a ženy,
• pracovný pomer na dobu neurčitú,
• príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
• prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera,
• možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
• preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní počas 3 mesiacov v partnerských hoteloch,
• každá odpracovaná minúta zaplatená,
• dovolenka nad rámec zákona,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• sabbatical – dlhodobé neplatené voľno,
• stravné lístky v hodnote 3,80 €,
• darčekové poukážky v hodnote 160 €,
• narodeninový darček,
• vitamínový balíček, deň zdravia,
• vianočný večierok a letná akcia,
• letný tábor pre deti,
• firemné jubileum.

Nevyhnutnou súčaťou tvojej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu.
Viac o kariérnych možnostiach v našej spoločnosti:
kariera.lidl.sk
ID: 1512272   Dátum zverejnenia: 10.1.2017