Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchodná činnosť- nákup a predaj potravinárskych tovarov