Charakteristika spoločnosti

maloobchodný predaj , IT , oprava elektro