Charakteristika spoločnosti

Nezávislé slovenské vydavateľstvo zamerané v súčasnosti predovšetkým na tvorbu pre deti a mládež. Je vydavateľom hodnotovo-hravého časopisu Lienka (www.elienka.sk) určeného nielen deťom od 5 do 10 rokov ale aj ich rodičom, učiteľom a trénerom.