Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vlastní hotel v Rakúsku a zaoberá sa jeho prevádzkou.