Charakteristika spoločnosti

Lepal s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v okrese Humenné.