Best in class wiring systems - Najlepšie elektroinštalačné systémy vo svojej triede

LEONI je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre energetický a dátový manažment v automobilovom sektore a iných odvetviach. Skupina firiem má okolo 95 000 zamestnancov v 27 krajinách a v roku 2022 vygenerovala konsolidovaný predaj 5,1 bilióna eur. Najväčšia skupina zákazníkov LEONI zahrňuje globálny priemysel automobilov, komerčných vozidiel a dodávky komponentov. LEONI ďalej dodáva produkty a služby na tieto trhy: dátová komunikácia a siete, zdravotníctvo, spracovateľský priemysel, doprava, energetika a infraštruktúra, automatizácia tovární, stroje a snímače, ako aj námorné odvetvie. Integrovaná sieť pre výskum a vývoj, výrobu, ako aj distribúciu a servis poskytuje zákazníkom istotu podpory šitej na mieru vo viac ako 58 prevádzkach po celom svete. LEONI pôsobí ako poskytovateľ riešení s výraznými odbornými znalosťami v oblasti vývoja a systémov.

LEONI ponúka stabilné zamestnanie s 30 ročnou tradíciou na Slovensku. V roku 2023 LEONI získala ako jediná spoločnosť na Slovensku obidva Certifikáty Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ, ktoré udelil Národný inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Získané certifikáty ako aj definované LEONI hodnoty svedčia o tom, že LEONI sa stará o potreby svojich zamestnancov.

Starostlivosť

Orientácia na ciele

Rešpekt

Spolupráca

Zodpovednosť

Voľné pozície

Aktuálne ponuky práce

1 - 15 z 15
Follow LEONI: