LEONI Slovakia, odštepný závod Jaklovce

V našom výrobnom závode v Jaklovciach pracuje cca 190 zamestnancov, ktorí vyrábajú káble a káblové zväzky pre medicínsku a automatizačnú techniku.

Našim hlavným zákazníkom je spoločnosť SIEMENS.

Hodnotenie nášho výrobného závodu ako „Strategický podnik LEONI pre káblovú konfekciu v Európe“, vyplývajúce z neustále rastúceho objemu výroby, zvyšujúcej sa technologickej náročnosti a súčasne stále vyššej produktivity práce a kvality výrobkov, znamená pre nás potrebu neustáleho rozširovania tímu našich kolegov.

Voľné pracovné pozície

Ľutujeme, ale momentálne nemáme voľné žiadne pracovné pozície.