LEONI Slovakia, odštepný závod Trenčianska Teplá

LEONI Slovakia, odštepný závod Trenčianska Teplá, patrí do divízie špeciálnych káblov nemeckého koncernu LEONI. Naša história sa datuje od r.1992, kedy bol založený prvý závod v Novej Dubnici. V súčasnosti zamestnávame približne 230 zamestnancov.

Výroba koaxiálnych káblov

Výroba koaxiálnych špeciálnych koaxiálnych a dátových káblov pre automobilový priemysel bola v spoločnosti zahájená v roku 1996. Vďaka neustálemu rozširovaniu a rastu výroby sme v roku 2016 relokovali časť výrobného procesu do novej prevádzky v Trenčíne.
V súčasnosti pôsobíme v prevádzkach v Trenčianskej Teplej, časť Dobrá, kde prebieha časť výrobného procesu - extrúzia a v Trenčíne, kde je relokovaná časť výrobného procesu - oplet.
Medzi našich zákazníkov v súčasnosti patria MD Elektronik, Holocher & Bauer, Kathrein Automotive a mnohí ďalší.

Technické leštenie

Súčasťou našej prevádzky v Trenčianskej Teplej, Dobrá je od augusta r. 1998 aj Oddelenie technické leštenie, kde sa, ako v jedinej prevádzke na Slovensku, repasujú prievlakové kamene, ktoré sa následne používajú na ťahanie medených drôtov rôznych priemerov v ďalších závodoch koncernu LEONI.

Naša vízia

LEONI Slovakia odštepný závod Trenčianska Teplá má ambíciu sa stať vedúcim závodom v skupine výroby špeciálnych káblov pre automotive priemysel, ktorý používa moderné metódy a princípy riadenia organizácie so silným povedomím a znalosťami. Spokojnosť zákazníka je základná priorita našej spoločnosti.

V spoločnosti Leoni Slovakia staviame na

  • Vysoko motivovanom tíme expertov a špecialistov
  • Vysokých bezpečnostných štandardoch v rámci celej organizácie
  • Atraktívnom pracovnom prostredí v súlade s ambíciou stať sa najlepším zamestnávateľom regiónu
  • Úsilí o dokonalosť v našej prevádzkovej činnosti založenej na najmodernejšom spracovaní informácii

Voľné pracovné pozície

Aktuálne ponuky práce

1 - 8 z 8