LEONI Slovakia, odštepný závod Trenčín

Sme závod s dlhoročnou tradíciou výroby káblových zväzkov pre automobily svetových značiek. Celkovo zamestnávame 1400 pracovníkov v dvoch výrobných prevádzkach, a to v Trenčíne a v Ilave.

LEONI Trenčín spustilo výrobu EMO - elektromobility. Je to výroba špeciálnych káblových zväzkov pre elektromobily a autá s hybridným pohonom. Našimi hlavnými zákazníkmi sú BMW, Mercedes a Volkswagen. Výroba EMO sa vyznačuje vysokou náročnosťou na kvalitu práce. Zamestnanci majú svoje samostatne stojace pracovisko a v plne klimatizovanej hale.

Jednou z najväčších výrobných prevádzok LEONI Trenčín je výroba Komponentov. Touto výrobou sa snažíme priblížiť k plne automatizovanej, Industry 4.0 výrobe. Ide o prevádzku produkcie plastových komponentov a montážnych skupín, vybavenú najmodernejšími vstrekovacími lismi, robotizovanými pracoviskami a automatickými montážnymi linkami. V tejto výrobe nepotrebujeme veľa operátorov, ale hlavne odborníkov pre nastavovanie a zoraďovanie strojov, robotizovaných pracovísk a montážnych liniek. Veľké uplatnenie tu nachádzajú odborníci v oblasti automatizácie a robotizácie, mechanici a nastavovači. Hlavnými zákazníkmi pre výrobu komponentov sú BMW a Mercedes.

Ďalšia časť výrobného závodu v Trenčíne je zameraná na výrobu káblových zväzkov pre zákazníka Porsche. Výrobky Porsche sú dodávané systémom Just in Time (JIT), ktorý je veľmi náročný na bezchybnú a včasnú organizáciu dodávok materiálov, spoľahlivú a vysoko efektívnu prácu ľudí. Od prijatia objednávky od zákazníka musíme byť schopní do troch dní dodať výrobok na montážny pás v montážnom závode Porsche v Nemecku. To, že LEONI V Trenčíne je už 25 rokov dodávateľom Porsche svedčí o tom, že nikdy nedošlo k zlyhaniu a nedodaniu výrobkov včas.

Okrem výrobných prevádzok LEONI Slovakia odštepného závodu Trenčín, musíme spomenúť aj vývojové centrá nášho závodu, ktoré sa nachádzajú v prevádzkach Trenčín a Ilava. V posledných dvoch rokoch sme výrazne zvýšili vývojové kapacity na vývoj nových produktov, ako káblových zväzkov, tak aj komponentov pre zákazníkov Audi, BMW, JLR, Mercedes, Volkswagen a ďalších. Nie sme už len výrobný podnik, ale stali sme sa dodávateľom komplexných dodávok služieb pre svetové automobilky.

Naši vývojoví pracovníci sa podieľajú na vývoji automobilov nových generácií, ktoré bude ľudstvo používať v budúcnosti. Najnovší trend vo vývoji automobilizmu je vývoj elektromobilov, ktorého sme tiež súčasťou. Preto je našim prvoradým cieľom získať ďalších odborníkov na vývoj. Spolupracujeme s vysokými a strednými školami, a v spolupráci s nimi si vychovávame vlastných vývojárov. Pracovníci vývojových centier si svoje poznatky vývoja overujú priamo pri výrobe prototypov, čo je ideálne spojenie vývoja s výrobou.

Voľné pracovné pozície

Aktuálne ponuky práce

1 - 2 z 2