Ponúkané benefity

Stabilita a rozvoj spoločnosti

 • zázemie a stabilita svetovej prosperujúcej nemeckej spoločnosti
 • možnosti profesijného rozvoja a kariérneho rastu
 • podpora inovácii a zlepšovacích aktivít
 • odborné a jazykové školenia
 • spoločné aktivity na rozvoj tímov
 • flexibilný pracovný čas

Odmeňovanie a sociálna podpora zamestnancov

 • motivujúci systém odmeňovania
 • nástupný bonus vo výške 300 € podľa interných pravidiel spoločnosti
 • letný a zimný bonus
 • poukazy na kultúrne a športové aktivity
 • príspevky pri životných udalostiach a pri darovaní krvi
 • odmeny pri životných jubileách a odchode do dôchodku
 • príspevky na detský letný tábor
 • vianočné a mikulášske darčeky
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • výhodná cena stravovania 0,60 €
 • výhodná cena firemnej dopravy na zmeny
 • podpora ubytovania pri relokácii

Ponuky e-mailom