Charakteristika spoločnosti

Kancelária spoločnosti sa nachádza v Bratislave.
Poskytujeme technické služby v oblasti vzduchotechniky a klimatizácii.