Charakteristika spoločnosti

Po veľmi úspešnom období pre najväčšiu poisťovňu na Slovensku sme sa rozhodli svoje zručnosti a klientsky prístup posunúť na inú úroveň. Založili sme spoločnosť Lemonsai, kde sa v najbližšom období chceme dostať medzi popredné priečky v oblasti poskytovania finančných služieb. Našou ambíciou je dlhodobo a úspešne rásť, presne tak, ako budú rásť s nami financie našich klientov. Naše nápady, know-how majú byť budúcnosťou komplexnej komunikácie s našimi klientami.