Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Lema Slovakia, s.r.o., je na trhu od roku 2005 a zaoberá sa spracovaním, predajom a rozvozom hovädzieho mäsa.
Taktiež sa zaoberá pomocnými prácami v stavebníctve, prenájmom strojov a zariadení, pohostinských a ubytovacích služieb a iné.