Charakteristika spoločnosti

Sme Poliklinika a Lekáreň v meste Hlohovec.